Àreas
d’actuació


Explora » Projectes » Zones Humides

Zones Humides

Les zones humides són ecosistemes amb una elevada biodiversitat, superats només pels boscos tropicals, que actuen com a refugi per a nombroses espècies de fauna i flora, moltes d’elles en perill d’extinció. A més, sustenten les economies locals en diverses regions, absorbeixen quantitats importants de gasos responsables de l’efecte hivernacle (10% del CO2 mundial), regulen les avingudes generades per pluges torrencials i ajuden a regenerar les reserves dels aqüífers.

Aquests hàbitats han estat objecte de destrucció i degradació a causa del desenvolupament agrícola, urbà i d’infraestructures, i han arribat quasi a desaparèixer en les regions industrialitzades, como és el cas de Catalunya, on només ocupen l’1% del territori.

Zones Humides