Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Estat del projecte: En execucióExplora » Projectes » Estepes » Conservació de les estepes de Ponent
Conservació de les estepes de Ponent

Se sol pensar que les estepes són ambients de poc valor però, per la seva fragilitat i la seva riquesa única requereixen l'aplicació de mesures de gestió relacionades, principalment, a la intensificació de l'agricultura i la transformació dels secans en regadius. 

Per altra banda, les estepes són paisatges que depenen de les activitats humanes. És per això que les tasques de conservació de la biodiversitat han de compatibilitzar la protecció de l'espai amb una agricultura extensiva, respectant erms i guarets, així com una ramaderia de baix impacte.El projecte vol potenciar i conservar bona part de l’ecosistema dels secans estèpics del conjunt de tot l’altiplà, fomentar la divulgació d’aquests espais per a la pròpia gent del territori i ser un atractiu turístic més per a la zona, fent-ho compatible amb una agricultura extensiva de secà respectuosa amb el medi ambient i obrint noves oportunitats de desenvolupament en el conjunt del territori.

Actuacions realitzades:

Inventari de punts d’aigua

Inventari de vegetació de guarets

Seguiments ornitològics i cens de pteroclídids

Seguiment de la torre Xoriguer Petit

Participació en la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements per a l’estudi i la gestió dels secans (Xarxa Natura 2000) a la plana de Lleida

Participació en el grup de treball que elabora els plans de gestió de les zones ZEPA de la plana de Lleida, concretament en els secans de la Noguera i els plans de la Unilla

Signatura del conveni amb SEO/BirdLife      

 

El projecte en ambients estèpics té una superfície d’actuació de 24,44 hectàrees repartides entre diferents municipis de la depressió de l’Ebre: Balaguer, Almenar, Alguaire i Belchite.

Els ocells són els animals més visibles dels secans. A les estepes de Lleida podem trobar poblacions de xoriguer petit (Falco naumanni), sisó (Tetrax tetrax), gaig blau (Coracias garrulus) o esparver cendrós (Circus pygargus). També destaquen per estar en perill d'extinció les poblacions de terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), xurra (Pteroclides orientalis) o ganga (Pterocles alchata). 

Altres valors remarcables són les plantes xeròfites com el cascall banyut, o les plantes aromàtiques com ara lavandes, farigoles, roselles o camamilles. 

 

 

 

 

 

En els darrers anys el projecte ha rebut el suport econòmic de les persones que l'han votat al Programa "Tu tries, tu decideixes" de Caja de Ahorros de Navarra i les que han bescanviat Punts "la Caixa".