Àreas
d’actuació


Explora » Projectes » Estepes

Estepes

Els espais estèpics, encara que no ho sembli a primera vista, estan plens de vida. Les espècies que hi conviuen comparteixen els escassos recursos que els ofereix el medi. La minsa disponibilitat d’aigua i les conseqüències que se’n deriven (manca de nutrients, sòls poc profunds, entre d’altres) fan d’aquest ecosistema un hàbitat especialment valuós i fràgil.

Durant segles l’acció humana sobre els ecosistemes estèpics ha permès mantenir-ne els valors naturals. Tanmateix, la difícil valorització paisatgística davant d’altres ecosistemes més frondosos, l'escassa productivitat dels conreus, el baix preu del sòl, l’extensió dels regadius i la implantació d’infraestructures han portat a la disminució i fragmentació de la seva superfície i, per tant, de l’hàbitat.

Estepes