Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Estat del projecte: Tancat

100 %

Pressupost aconseguit:

100 %Explora » Projectes » Boscos » Millora ambiental del Riu Francolí
Millora ambiental del Riu Francolí

L’acció humana i la proliferació d’infraestructures han fet que el bosc de ribera del riu Francolí estigui degradat. A més, la seva recuperació natural és difícil a causa de les ocupacions de la llera, la pastura intensiva de ramats i la presència d’espècies invasores.

Era imperatiu actuar sobre un dels rius mediterranis més importants de les comarques meridionals.Aquest projecte té com a objectiu la millora ambiental del riu per tal de potenciar la seva funció com a connector biològic, amb la finalitat de recuperar els seus valors naturals i la seva biodiversitat, i, al mateix temps, fomentar i facilitar el gaudi del riu i el seu ecosistema per part de les poblacions riberenques.

Els principals objectius del projecte són:

-    Augmentar la regeneració natural de la comunitat  de ribera
-    Disminuir les poblacions d’espècies vegetals exòtiques/invasores.
-    Millorar el règim de cabals
-    Donar més espai de llibertat al riu
-    Adequar la morfologia de la ribera
-    Eliminar els residus a l’espai fluvial
-    Divulgar el projecte
-    Donar a conèixer els valors de l’espai fluvial

Actuacions realitzades:

-    Retirada de deixalles
-    Eliminació d’espècies exòtiques
-    Recuperació del bosc de ribera
-    Creació de dos basses laterals.

Accions previstes:

-    Actuacions morfològiques:
      - Recuperació de la morfologia natural del riu.
      - Recuperació funcional d’un braç del riu.
      - Eliminació d’infraestructures no operatives: eliminació dels acopis de graves i part de l’escullera de protecció de l’oleoducte (amb la col·laboració de FCC)
-    Actuacions de neteja
-    Actuacions d’eliminació d’exòtiques (canya americana i plomall de la pampa)
-    Actuacions de regulació d’accessos
-    Actuacions de plantació
-    Actuacions de participació i sensibilització

El Francolí neix a la Font Major de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i desemboca al mar Mediterrani. A més, és un dels principals rius de les comarques de Tarragona.

El projecte, que té una superfície de 8.26 ha, se situa en el terme municipal de la Masó, prop de Valls, al Nord de Tarragona. Aquest espai, que inclou el meandre de la Masó, està catalogat com “d’alt interès” dintre de la Planificació Fluvial del Francolí (PEF).

Algunes espècies de flora típiques de la zona són el gatell, el freixe, el roure de fulla petita o el tamariu.

Entre la fauna destaquen la tortuga de rierol, el corriol camanegre, el blauet, la salamandra comú i la guineu.

FASE I:

  • Agència Catalana de l'Aigua
  • Telefònica
  • BASF - Adecco


FASE II:

  • Agència Catalana de l'Aigua
  • Dolce Sitges
  • Europastry
  • FCC
  • Punts "laCaixa"
  • Programa "Tu ajudes" de Caixa Tarragona