Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Estat del projecte: Pendent d'execució

Pressupost aconseguit:Explora » Projectes » Boscos » Restauració Ambiental del riu Tajo al seu pas per Aranjuez (Madrid)
Restauració Ambiental del riu Tajo al seu pas per Aranjuez (Madrid)

L'alteració provocada per l'home en aquesta zona és molt marcada. La major part de l'àrea no té cobertura vegetal a conseqüència d'unes obres que es van realitzar amb maquinària pesada i van acabar amb la vegetació de la zona. El sotabosc té una composició florística pobra i hi ha espais colonitzats per espècies exòtiques. En la part més oriental es va dur a terme una repoblació que no va arrelar.

D'altra banda, aquesta zona presenta un doble interès en trobar-se molt propera a la ribera del riu Tajo i pertànyer a la xarxa de camins mil·lenaris que constitueixen les vies pecuàries. Tant els rius com les vies pecuàries són corredors que comuniquen i enriqueixen els espais naturals.Acciónatura pretén restaurar el bosc al·luvial, i amb ell les seves funcions d'estabilització de la ribera, reducció de l'erosió, control d'avingudes, filtre verd i àrea d'alimentació i refugi de flora i fauna.

Anteriorment, ja s'ha restaurat un altre tram proper a la mateixa ribera del riu Tajo. Amb aquesta actuació es pretén avançar en la restauració d'aquest riu al seu pas per Aranjuez.

Per aconseguir la restauració de les comunitats vegetals naturals es realitzaran les següents actuacions:

- Desbrossament

- Eliminació d’espècies exótiques invasores, en particular l’arbre del cel.

- Plantació i reposició de marres

- Recs d’implantació i manteniment.

Les zones objecte de restauració pertanyen al terme municipal d' Aranjuez. El projecte comprèn terrenys que formen part de la xarxa de vies pecuàries de la Comunitat de Madrid. La via pecuària on es realitzaran els treballs es denomina "Descansadero - Abrevadero del Puente de Valdelascasas.

Segons les Directives d’Aus i d’Hábitats de la Xarxa Natura 2000 l’àrea es troba en el Lloc d’Interès Comunitari (LIC) “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste” i en la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) “Carrizales y Sotos de Aranjuez”.

 

En l'àrea del projecte trobem àlbers i freixes. Els arbusts presenten una distribució variable. Les espècies presents són ginesta, esbarzer i diverses roses silvestres, així com arç blanc i arto.

Les espècies d'aus més representatives són l'Arpella vulgar (Circus aeroginosus) i el Mussol reial o Duc (Bubo bubo).

Entre les espècies catalogades en perill d'extinció tenim la llúdria, al Barb Ibèric o el calandino. També trobem 4 espècies d'aus, 5 ratpenats, un amfibi i un rèptil en situació vulnerable i 17 aus considerades d'interès especial.

Suport rebut:
 • Telefónica
 • Torraspapel
 • UNE / Bourjois
 • Ayuntamiento de Aranjuez
 • Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural
 • Confederación Hidrográfica del Tajo
Voluntariat Corporatiu: 
 • AXA
 • Disney’s Friend for Change
 • Fundación Telefónica
 • Bankinter
 • BBVA
 • Disney