Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa TècnicaExplora » Projectes » Àrees marines » El Parc d'esculls artificials del Garraf
El Parc d'esculls artificials del Garraf

Els esculls artificials representen una eina de gestió en resposta a l’esgotament dels recursos pesquers, desenvolupats per a la millora de pesqueres, la conservació de la natura, la protecció i la gestió d’hàbitats, l’aplicació de la reglamentació pesquera, el foment de les activitats recreatives i la participació en la investigació científica.

La necessitat de millorar l’ecosistema marí, de recuperar els estocs pesquers, i per tant, les pesqueres de la zona, juntament amb l’interès mostrat per diverses entitats com ara les confraries de pescadors per solucionar el problema de gestió dels diferents usos del litoral, va portar a Acciónatura a engegar un projecte per dissenyar, construir i fondejar un Parc d’Esculls Artificials que donés un impuls a la recuperació de la biodiversitat dels fons marins del Garraf i servís, a més, com a mesura complementària de gestió en el futur Pla de Gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”.  Objectiu general

Recuperació de la biodiversitat marina del Garraf mitjançant la instal·lació d’esculls artificials que imiten fons rocosos naturals existents a la zona.

Objectius específics

 

  • Promoure la posta, el refugi, l’alimentació, el reclutament i la reproducció d’espècies marines i d’interès pesquer.
  • Experimentar la instal·lació de Parcs d’Esculls Artificials com a mètode de recuperació d’espais marins degradats
  • Fer un seguiment científic de l’efecte dels esculls artificials en la biodiversitat marina.

 

     

El Parc d’esculls del Garraf es situa a la zona compresa entre la Punta de les Anquines i Punta de les Coves, enfront de l’anomenada platja de Terramar del terme municipal de Sitges (Garraf, Barcelona). La batimètrica sobre la que es defineix el parc d’esculls correspon a la cota aproximada de -19 metres. Aquesta àrea està inclosa en l’espai “Costes del Garraf” (espai de la Xarxa Natura 2000: ES5110020).

Tot i que el projecte original és més ambiciós, l’acció d’instal·lació del dia 9 de juny de 2010 representa una proba pilot amb 24 mòduls en una única localització. 

 

 

Promou:

Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf

Impulsat per:

Ciment Català, Obra Social Fundació “la Caixa”,  Elecnor, Rubau.

Amb la col·laboració de:

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Litoral Consult