Coneix » Comunicació » Publicacions

Publicacions

  • Guia PAB

    La Guia PAB (Pla d’acció per a la biodiversitat) explica com reduir els impactes negatius de l'activitat empresarial sobre la biodiversitat, i com, alhora, potenciar-ne els positius.

  • 01/04/2006 Natura Actua 1

    Revista institucional d'Acciónatura.

    PDF( 1.8 MB )
  • 01/06/2007 Natura Actua 2